Som ett led i att kvalitetsäkra våra tjänster ber vi dig göra en enkel bedömning av upplevelse och måluppfyllelse vid:


…vårt första möte

I vilken utsträckning motsvarade första mötet med konsulten dina förväntningar?
Gradera mellan 1-5 där 1 är Inte alls och 5 Mycket över förväntan

Kommentar


…under resten av processen

I vilken utsträckning motsvarade förberedelser och planering dina förväntningar?
Gradera mellan 1-5 där 1 är Inte alls och 5 Mycket över förväntan
Kommentar


I vilken utsträckning motsvarade resultatet dina förväntningar?
Gradera mellan 1-5 där 1 är Inte alls och 5 Mycket över förväntan
Kommentar