Transition Management

Transition Management är hur man bättre kan hantera de inre processer som vi alla har för att förhålla sig till yttre förändringar, t ex i jobbet.

Transition management  hjälper den enskilde att både sätta yttre mål för sin karriär och den inre mentala modellen för att komma fram till sina förändringsmål.

Karriärutveckling

Klar väg i planering av ditt yrkesliv och karriär.
Läs mer

Outplacement

Marknadsföring av din potential.
Läs mer

Jobbcoaching

”Med karta och kompass i karriären”  i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Läs mer

Individ/Samtalsterapi

Alla som kommer till Prospect önskar förändring.
 Till det bättre. Det är målet.
Läs mer