Rekrytering och urval genom arbetspsykologiska metoder

Second Opinion är arbetspsykologiska metoder för att utröna personliga kvalifikationer ställt mot en given kravprofil för ett jobb.

URVAL – personlighetstest, intervju och återkoppling

Vi arbetar bara med arbetspsykologisk testmetodik som har testats vetenskapligt, t ex Facet5, EQ, 360° Hjulet och DMT*. Dessa metoder lägger grunden till kvalitativa intervjuer.
*Defence Mecanism Test

Kund får efter sedvanlig genomgång av alla kandidat, även förslag på introduktionsprogram för slutkandidat.
Varje kandidat får positiv återkoppling och förslag på utvecklingsteg.
Referenstagning av slutkandidat sker med strukturerade telefonintervjuer. Även på engelska, franska och italienska.

STRATEGIANALYS – 100 % översikt

ValuePerform analysverktyg bygger på vetenskapliga och accepterade ledarskapsteorier och är den kortaste vägen från strategi till handling. ValuePerform-processen omfattar tre steg:
valueperform

  1. Verksamheten samlar in och matar in data (ledningsgruppens subjektiva och objektiva data)
  2. ValueMaker analyserar och avrapporterar (automatisk strukturering av information och visuellt presentationsformat)
  3. Konsulter tolkar resultaten och presenterar (workshop med ledningsgruppen,
    där framtidens prioriteter och insatser fastställs)

Läs mer om ValuePerform 360° strategianalys

KVALITETSSÄKRING av företagets rekryteringsrutiner

Utifrån vår mångåriga erfarenhet kan vi tillsammans med er bygga upp arbetsmodeller för kvalitetssäkrad rekrytering. Vi stödjer er när det gäller att skapa gemensamma rutiner och metodik för bedömning av kandidater. Samtliga intervjuare lär sig strukturerad intervjumetodik, bedömning och referenstagning av kandidater.
Kontakta oss gärna för mer info och detaljerad offert.