Coaching - Ledningscoaching, Gruppcoaching, In-coaching och Vägval

Coaching är ett samlingsnamn för ett antal arbetssätt, principer och metoder som sammantaget syftar till utveckling styrd av klientens mål och motivation.

Ledningscoaching

Fokus är att öka din förmåga att kraftfullt agera i ledning.
Modern coaching fokuserar på att öka personens förmåga att analysera och lösa sina utmaningar genom att utveckla kompetens, förmåga och talang.
Läs mer

Gruppcoaching

Fokus på gruppens operativa arbete och ansvar i t ex förändringsarbete.
Denna coachning är utvecklad för grupper som behöver ett ”eget” forum att diskutera sina frågor och utveckla ökad samsyn i förändringsprocesser.
Läs mer

Vägval – coaching av dig som står vid ett vägskäl

Konstruktiva vägval – snabbt, från förbestämda mål.
Läs mer

In-coaching

En del av företagets rekryteringsprocess.
Läs mer

Vår specialitet är att sammankoppla verksamhetsstrategi med ledarutveckling. Vi ansluter oss till innehållet i European Mentoring and Coaching Council (EMCC) definition och principer.