Coaching skall förenkla, inte komplicera!

Vårt synsätt är att individen och relationen mellan individer är viktigare än processer och verktyg. Fungerande organisation framför omfattande dokumentation. Samverkan med kunden snarare än fastna i detaljer. Agera lyhört och med precision i förändring snarare än slaviskt följa en plan.

Med hjälp av BMP Best management practice metoder skapar vi mätbarhet, ser vi tillsammans gap mellan nuläge och det önskade läget.

Business Coaching
Business Coaching är en relativt ny företeelse i Sverige. Det råder fortfarande stor förvirring vilka krav man kan ställa på en coach och för dig som beställare av business coaching är det ännu svårare.

Business Coaching är en underavdelning till traditionell coaching, där ”Business” delen står för: ”Utprövat och sant” Med hjälp av BMP Best management practice metoder skapar vi mätbarhet, ser vi tillsammans gap mellan nuläge och det önskade läget.

Coaching program

”Coaching” delen står för: Hur vi tar oss fram till det önskade läget genom att betrakta känslor som fakta. Vi hjälper dig som kund att utforska användbara personlighetsaspekter, utveckla kommunikationsfärdigheter, målsättning och motivationsaspekter i dialog med dig.

Med dessa verktyg har vi tagit fram arbetsmetoder som gör det enklare att tillsammans komma framåt, förändra och uppnå målen för organisationer och människor i olika lägen av livet.