Ett strategiskt verktyg till årets verksamhetsplanering

Value Perform,är en BMP-Best Management Practice metod. Via information från er egen verksamhet ,skapas en 360°webbenkät, som efter bearbetning av ledningsgruppen ger en unik bild av verksamhetens styrkor och förbättringspotential. Med ett minimum av arbetsinsats,ca: en timme, och gemensam genomgång, har man en klarare bild av vad som behöver göras. Vi är certifierade för att göra metoden.