Företagskultur och ditt personliga varumärke

Vilket rykte har du som chef? Hur påverkar det ditt genomslag? Och, hur kan du på ett enkelt och kraftfullt sätt ta kontrollen över ditt personliga varumärke?

I vår mediala värld har det blivit viktigare än någonsin att man vårdar och utvecklar den personliga profil man har som chef. Inte minst för att chef är kulturbärare i företaget. Visst är det så att ” barn gör inte som man säger, utan som man gör..”

Omvärldsbevakning och Storytelling

Kolla över kommentarer på LinkedIn och andra sociala medier. Vad får du för bild? Vad finns det för historier om dig som chef på jobbet eller föregående jobb: Fråga de du litar på… Stämmer historierna med de värderingar du står för? Finns det inga historier ? Då är det kanske dags att fundera över sin synlighet.

Några konkreta tips

  • Vilket genomslag har du t.ex i möten. Hur många möten är man på utan att säga något. Undvik möten där du endast blir observatör, bättre skicka någon annan som kan anteckna.  I alla möten du deltar, ställ frågor och ge positiva kommentarer.
  • Var medveten om dina fokus områden: Hur hanterar du problem? Vad brukar du se på din radar, och vad kan antas undgå den? Identifiera de personer som har koll på dina blinda fläckar. Be dessa om  kontinuerlig information på områden som inte är din hemmabana . Se till att kommunicera ut dina kommentarer i organisationen som berör dessa områden.
  • Självkänsla är själva kärnan i vad du är. Vad du tror på, vad du får energi av, hur väl du litar på dig själv är stommen i ditt varumärke. Hitta nyckelorden och låt det genomsyra ditt agerande i vardagen. Ordna att du får kontinuerlig återkoppling.

Kontakta oss på Braathen Prospect Executive   tommy@prospect.nu så går vi tillsammans igenom vad just du kan göra.