Vår historia – 20 år av ständig förändring!

Chef vs. ledare

Då, för drygt 20 år sedan, som personalchef i ett stort kunskapsföretag, satt jag ofta och funderade hur man kunde attrahera, utveckla och, för all del, avveckla personal på ett bra sätt. Kompetenser var ofta lika med formell utbildning, och chefer sågs som en vidareutveckling av sitt yrke, inte som en egen profession. I dag är utbildning mer en formsak, kontaktnät och social kompetens ses däremot som viktigare erfarenheter. Då utbildades chefer i ledarskap, och där pratade man om motivationskapital som en viktig resurs. Chefer började titulera sig som ”ledare”, och gör så än i dag, fast all forskning visar att en chef i genomsnitt ägnar max en fjärdedel av sin tid till medarbetare, dvs leda. Tre fjärdedelar av tiden gör man annat. Så var det då, och så är det nu!

Hur leder man företag i dag, där nyckelkompetens är lättrörlig och svårflörtad? Hur skapar man en uthållig framtid och karriär? Det är dessa frågor vi typiskt jobbar med i Braathen Prospect idag.

Coachutveckling

Så, för 20 år sedan, bestämde jag mig att starta Braathen Prospect, ett företag, som skulle kunna hjälpa företag i modern ledning. Braathen Prospect har utvecklats på 20 år: Under flera år var bolaget specialiserat på chefsurval och rekrytering, t ex avancerade psykolog test metoder som t ex användes inom flygvapnet. Vi var specialister inom strategisk rekrytering: Förstå företaget, dess strategiska utmaningar kopplat till vissa önskade personlighetsdrag var vårt kännemärke. Hjulen på 2000 talet började snurra allt snabbare, och med det snabbare chefsbyten. Braathen Prospect började arbeta med outplacement: chefer som hade centrifugerats ut i den allt snabbare byteskarusellen av chefer. Vi coachade cheferna till nya positioner, de flesta med lärdomen att allt inte alltid är förutsägbart och livet innehåller andra värden, utan att nödvändigtvis ge avkall på framgång.

Företag igår och imorgon

Det leder till frågan: Hur skapar man en uthållig framtid och karriär? Braathen Prospect fick allt mer att göra inom området ”karriärplanering”, eller coachning som man börjat säga. Vid viktiga vägval, så vill man ha en fristående samtalspartner, och frågan ställs av allt yngre. Hur får man så många pusselbitar att hänga ihop som möjligt? En allt viktigare pusselbit som framträder är att egna värderingar ska stämma med företagets för den enskilde…

..Och därmed blir värderingsledning, idag, en nyckelfråga för företagen.

Hur leder man företag i dag, där nyckelkompetens är lättrörlig och svårflörtad? Verksamheten behöver samtidigt bygga, leverera, omvärldsbevaka och skapa nytänk. Och om man får igång kontinuerlig, ”run, improve, invent” i teamen. Hur får man som chef, överblick och koll på processerna, med sin fjärdedel (max) av tid för ledning? Det är dessa frågor vi typiskt jobbar med i Braathen Prospect idag.

Vi ser till att skapa modern ledning, för dagens självständiga människor och företag i tillväxt.


Tommy Braathen

Grundare, Leg. Psykolog, specialiserad inom Business coaching och agil projektledning. Tidigare ordförande inom European Mentoring and Coach Council-EMCC, Europas ledande branschorganisation för business coaching