Tack vare våra kunder utvecklas vi för varje uppdrag och kan erbjuda ännu bättre metoder för att skapa överblick, inspirera till och stödja genomförande av förändring för organisationer och individer.

Tack, vi har fått tillbaka en välfungerande chef! Bättre än någonsin.

Vi är i stark tillväxt och vi riskerar växande kommunikationgap. Vi vill inte försvaga vår personliga vinnande organisationskultur samtidigt som vi ser behovet av ledning som arbetar på ett nytt flexiblare sätt. Ni hjälper oss att strukturera och inspirera att våga ge oss in i nya arbetsmetoder.

Vi ser mervärdet av ett bollplank när man kommer in som ny i ledningsgruppen. Ni har flera gånger visat att en oberoende person med fokusering och utifrån vår helhetsbild, kan accelerera insatsen från individen och därmed hela ledningsgruppen.

Exempel på uppdrag

Våra kunder finns inom bygg, bank/finans, samhällstjänster, data/it och telecom sektorn. Branscher med liknande företagstrukturer men ofta med vitt skilda behov. Våra uppdrag har bland annat inneburit att sätta upp individuella coachprogram, bedömningar vid urval, personligt ledarskap och karriärrådgivning. Vi har anlitats för executive coaching och intensivcoaching med ledande personer i ett företag, affärsutveckling och säljutbildningar.