Marknadsföring av din potential. Vi har en 20 årig erfarenhet av individuell outplacement, genom ett personligt utformat program.

Programmen är processinriktade och lägger stor vikt vid marknadsföring och personligt kontaktnät. Det har i många undersökningar visat sig vara just detta som är det mest väsentliga för att få ett nytt jobb.

Ett vanligt program omfattar:

Behovsinventering
Kriskunskap och livsstilsplanering ingår i vårt första steg tillsammans. Vi tror att man inte bara ska ha ett nytt jobb, utan det är väsentligt att skapa uthållighet. Vi vill att du ska må bra och vara i god balans. Din analysförmåga och ditt intryck på omgivningen beror ytterst på hur du mår. Vi kommer att öka din förmåga att hantera stress.

Att söka jobb
Här bygger vi upp din ansökan, referenstagning, ser över ditt kontaktnät, trimmar dig inför anställningsintervjun med mera. Vid behov går vi in i en “starta eget diskussion” med dig, med grunder inom ekonomi, marknadsplanering och säljteknik.

Nyorientering
Här kartlägger vi mål och vilka kompetenser som krävs för att uppfylla målen. Varje individ genomgår en grundlig analys av sina kompetensområden, styrkor, svagheter och potential till förbättringar. Viktigt är också att kartlägga de drivkrafter och målbilder man har av ett nytt jobb. Därefter upprättar vi en personlig handlingsplan för varje individ. Den ska peka på viktiga marknadsområden och arbetsfält att utveckla med förslag på åtgärder och prioriteringar.

Coachning
Under hela processen har du tillgång till din egen konsult, dygnet runt. Vi har regelbundna möten där vi projektleder dina aktiviteter mot uppställda mål. Vi matchar mot de konkreta jobb som dyker upp och hjälper till med kontakter med headhunters.