Kultur utan rätt implementering är förlorare i värderingsarbetet

Färsk Benchmark bland svenska företag om kultur och värderingsarbete:
 
Lyckas man så ökar lönsamheten
Studien visar att de svenska organisationer som är mest framgångsrika
i implementeringen av en organisationskultur har högre avkastning och tillväxt.
Vi vet sedan tidigare att enkla, men smarta arbetsmetoder som i vardagen långsiktigt bygger det nödvändiga förtroendet hos varje medarbetare ger bättre resultat än  de arbetssätt  som satsar mer sporadiskt eller intensivt. Det verkar stämma.
Framgång föder framgång
De organisationer som kommit längst  ser också de största fördelarna och  ökar sin satsning på att styra sin verksamhet genom ett aktivt kulturarbete.

Läs rapporten: http://wildfire.se/rapport-kultur-och-varderingar/