Fokus i Ledningscoaching är att öka din förmåga att kraftfullt agera i ledning.

Modern coaching fokuserar på att öka personens förmåga att analysera och lösa sina utmaningar genom att utveckla kompetens, förmåga och talang.

  1. Kartläggning och analys
    Kartläggning av mål och vilka kompetenser som krävs för att uppnå målen. Kartlägga under vilka omständigheter resultaten ska nås. Analys av det egna ledarskapet, styrkor, svagheter och potential till förbättringar.
  2. Programplan personlig utvecklingsplan med förslag på mål, åtgärder och prioriteringar.
  3. Programgenomförande och uppföljning
    Kontinuerlig uppföljning av förändringsarbetet i förhållande till satta mål.
  4. Utvärdering och återkoppling till management