Klar väg i en oklar värld.

Behovet av att planera sitt yrkesliv och sin karriär har vuxit snabbt de senaste åren och den trenden fortsätter. Världen förändras snabbt. Företag ändrar inriktning eller kanske rent av läggs ner. Inom Karriärutveckling erbjuder vi planering och kartläggningssamtal.

Vad och vart vill jag, och hur kommer jag dit?

Kompetensbehovet ändras och varierar mycket. Jobben är allt oftare tidsbegränsade, projektanställningar, deltidsjobb. Även de som har fast anställning har behov av att planera sin framtid; kanske vill man byta arbetsuppgifter, utvecklas och få mera krävande uppdrag eller möta hotande arbetslöshet. Målet med planeringen är att få klarare bild av utvecklingsmöjligheter eller effektivare jobbsökning. Förutom karriärplanering erbjuder vi även kartläggningssamtal.

Det viktiga vägvalets samtal
I ett allt kärvare klimat med ökat tempo i såväl arbets- som privatliv är det inte sällan svårt att skilja på ansvarsfördelningen i problemsituationen. Klarlägger vi detta har båda parter större möjligheter att nå den utveckling som önskas under de givna förutsättningarna.

Coaching i problemhantering och vägval för medarbetare och chefer i olika situationer.

Allt oftare möts företag såväl som människor av oförutsedda situationer. Problem som ska hanteras på ett eller annat sätt. Samtal mellan chef och medarbetare i sådana situationer kallas ibland för ”Det svåra samtalet”. Kanske borde det heta ”Det viktiga vägvalets samtal”. Vi kallar det Kartläggningssamtal – vårt sätt att synliggöra vägarna som hjälper medarbetare och chef att välja väg.

Punkterna du ser här nedanför är alla verkliga exempel på situationer där kartläggningssamtalet kommit till nytta.

Omställning
Vi vill inte/kan inte säga upp honom – men det funkar ju inte!
Otroligt ambitiös, levererar bra men håller hon i längden? Det är tufft att kliva vidare!

Utveckling
Vi kräver att våra medarbetare tar personligt ansvar för sin utveckling – vår roll är att stötta dem i deras val utifrån våra förutsättningar.

Låsta lägen
Vi har försökt allt – men det hjälper inte!
Fel person på platsen – går inte att få honom att förstå!
I riskzonen
Mina medarbetare jobbar mycket hårt – hur försäkrar jag mig om att de inte går mot väggen?
Vi kan ta ansvar för arbetssituationen – men det andra som påverkar…

Resultat
Gemensamt för alla samtal är att de leder till konstruktiva lösningar för båda parter. Detta inom 3–6 veckor efter första mötet. Inte sällan leder samtalet också till insikt om att i framtiden bättre ta ansvar för sin egen önskade karriär och bli bättre på att kommunicera med sin omgivning.
Dina medarbetare utvecklar sin karriär, du får ansvars- och insiktsfulla medarbetare och kollegor, ett konstruktivt arbetsklimat och feedback på kravet på din ledarroll.Hur?

Upplägget är enkelt – 3 möten och där efter återkoppling till dig som arbetsgivare. Den får du av din medarbetare – det är ju ni som jobbar ihop. Vi fungerar som verktyg.
Självklart har vi en dialog med dig som uppdragsgivare, före och efter avslutad insats.
Vi skapar ett förslag till handlingsplan. Den plattformen ligger till grund för den coachning din medarbetare behöver. Coachningen kan, beroende på innehåll, skötas av dig som chef, med eller utan konsultstöd, eller som ett externt coachningsprogram.