”Med karta och kompass i karriären”. Individuellt anpassad jobbcoaching för dig som söker nya vägar i arbetslivet.

Vår långa erfarenhet av att jobba framgångsrikt med karriärväxling har lett till att vi alltid har fokus på att stimulera och motivera dig att ta ett aktivt ansvar för din fortsatta karriär. Du har din egen personliga coach, ett individuellt anpassat program och vi träffas i genomsnitt 4 gånger per månad, däremellan finns möjlighet till telefonmöten och mailkontakt. Tillsammans utarbetar vi din handlingsplan och följer upp varje delmål.
Flera verktyg kommer att introduceras som hjälper dig att nå ditt mål. Dina egna kontaktvägar och Prospects kontaktvägar är utgångspunkter för marknadsaktiviteterna. Vi levererar Jobbcoachning i både Stockholm och Huddinge/Nacka och har möteslokaler i Nacka Strand och Stockholm.

Ladda hem PDF för utförlig information

Hur gör vi?
De första två stegen i modellen ovan handlar om kartläggning och inspiration. Här har vi fokus på kunskap, motivation och insikt om just din möjlighet till alternativ karriär.
I nästa steg arbetar vi med att skapa de bästa förutsättningarna för dig att så fort som möjligt ha ett nytt önskat arbete. Det är marknadsföringsmaterial, intervjuträning och bearbetning av marknaden som står i centrum.
 I coachningssamtalen jobbar vi med dina erfarenheter från genomförda möten och övriga jobbsökarinsatser.

Vad gör vi?
Det här är frågeställningar som vi arbetar med i de olika stegen.

Vad innebär det?


När du väljer att arbeta med Braathen Prospect så får du tillgång till ett aktivt samarbete, där innehållet är anpassat efter dig som individ i syfte att du snarast möjligt ska ha ett nytt och önskat arbete. Vi har lång erfarenhet av att jobba med karriärväxling och slutar aldrig att stimuleras av att se andra människor växa.