Alla som kommer till Prospect önskar förändring.
Till det bättre. Det är målet.

Psykoterapi har länge varit dit man går för att prata om sina svårigheter och brister. Jag tror att framtidens psykoterapi även är ett sammanhang dit man kan gå för att prata om sina styrkor. 
En dag i veckan arbetar jag, Kerstin med individuell samtalsterapi.
 Mitt arbetssätt som terapeut är en kombination av psykodynamisk insiktsterapi och coaching. Terapin för att förstå varför det blir som det blir och coachingen för att prova nya tillvägagångssätt och att se och anta utmaningar som leder till ditt mål.

Kort om Kerstin


Började på 1980-talet med försäljning i bank- och finansvärlden och har just avslutat mitt 15:e år med chefs- och karriärcoaching. Har psykologförbundets (IHPU) kurser i coaching plus certifierad coachutbildning och utbildad i psykodynamisk korttids- och insiktsterapi.