En del av företagets rekryteringsprocess. Coachingprogram med mål att under ledning hjälpa er nya medarbetare att snabbare komma in i sin arbetsroll.

In-coaching är första delen i er medarbetares utveckling hos er utifrån de unika förutsättningar som ligger till grund för den genomförda rekryteringen.

Innehåll
Målet är att under ledning hjälpa er nya medarbetare att snabbare komma in i sin arbetsroll.
Utgångspunkt för programmet är:

  • Företagets och den anställdes specifika situation
  • Företagets struktur och kultur
  • Kravprofilen och den anställdes egen förmåga

Program
Vi coachar er nya medarbetare vid 6 tillfällen (1,5 tim/gång) under de första tre månaderna.

  • Mötestider bestäms av medarbetare och coach under den första anställningsveckan.
  • Mål och fokusområden bestäms vid första mötet. (Vanliga fokusområden är t ex kommunikation och strategiskt arbete).

Varje möte utgår ifrån medarbetarens dagliga arbetssituationer som vi sedan belyser utifrån överenskomna fokusområden.