EMCC halvdagskonferens på temat; Förena teori och praktik

Finns det forskning som stödjer coaching och mentorskap? Målsättningsteorin ligger till grund för många coach- och mentor samtal och hur mål formuleras i organisationer. Ett antal forskare har undersökt, ifrågasätta och utvecklat målsättningsteorin och användningen av SMARTa mål.
Hur kan forskning och praktik arbeta tillsammans för att utveckla coaching och mentorskap? En vetenskaplig utvärdering av ett utvecklingsprogram i coachande ledarskap lär oss mer om vad som verkligen fungerar, och vad som krävs av chefer för att ta till sig ett modernt coachande ledarskap.
Båda seminarierna är av värde för ditt yrkeskunnande som coach, mentor, chef eller HR-personal.

EMCC – European Mentoring and Coaching Council, Europas största branschorganisation för coacher och mentorer, anordnar en halvdagskonferens med temat ”Bridging the gap – hur förenar vi teori och praktik?”

För anmälan och mer information om seminarieledare och program, besök www.emcckonferens.se