Fredric Bohm gör PTP hos Braathen Prospect

Fredric Bohm är psykolog, socionom, författare och en av Sveriges mest anlitade talare. Han arbetar som konsult med attityder och förändring som specialområden. Fredrik gör sin praktiska tjänstgöring för psykologer (PTP) hos Braathen Prospect under handledning av Tommy Braathen som är legitimerad psykolog. PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket så att examinerade psykologer, kan utöva sin profession självständigt.

Fredrik syns och hörs ofta i media. Han har släppt en ny bok; Tänk om: Han har arbetat med att få fason på deltagarna i Värsta Pojkvänsakademin på Kanal 5 och är mycket bokad talare med ämnen som bl a Framgångsrik förändring, Om konsten att vara modig, Strategiskt personalarbete i moderna organisationer.

Lyssna på Fredric om motivation i Özz i P1 25/11. (börjar ca 20 minuter in i programmet) Om förändring.

Läs mer