Kultur utan rätt implementering är förlorare i värderingsarbetet

Färsk Benchmark bland svenska företag om kultur och värderingsarbete:   Lyckas man så ökar lönsamheten Studien visar att de svenska organisationer som är mest framgångsrika i implementeringen av en organisationskultur har högre avkastning och tillväxt. Vi vet sedan tidigare att enkla, men smarta arbetsmetoder som i vardagen långsiktigt bygger det nödvändiga förtroendet hos varje medarbetare ger bättre resultat än  de arbetssätt  som satsar mer sporadiskt eller intensivt. Det verkar stämma. Framgång föder framgång De organisationer som kommit längst  ser också de största fördelarna och  ökar sin satsning på att styra sin verksamhet genom ett aktivt kulturarbete.

Läs rapporten: http://wildfire.se/rapport-kultur-och-varderingar/

Läs mer

Företagskultur och ditt personliga varumärke

Vilket rykte har du som chef? Hur påverkar det ditt genomslag? Och, hur kan du på ett enkelt och kraftfullt sätt ta kontrollen över ditt personliga varumärke?

I vår mediala värld har det blivit viktigare än någonsin att man vårdar och utvecklar den personliga profil man har som chef. Inte minst för att chef är kulturbärare i företaget. Visst är det så att ” barn gör inte som man säger, utan som man gör..”

Omvärldsbevakning och Storytelling

Kolla över kommentarer på LinkedIn och andra sociala medier. Vad får du för bild? Vad finns det för historier om dig som chef på jobbet eller föregående jobb: Fråga de du litar på… Stämmer historierna med de värderingar du står för? Finns det inga historier ? Då är det kanske dags att fundera över sin synlighet.

Några konkreta tips

Vilket genomslag har du t.ex i möten. Hur många möten är man på …

Läs mer

Kulturen påverkar nya medarbetare på 60 sekunder

Ett fantastiskt socialt experiment från 1960. Klippet visar kulturens påverkan på en ovetande person som kommer in i en hiss med ett antal skådespelare. Gruppen skådespelare utför vissa handlingar som de ovetande personerna känner sig socialt manade att följa, trots att de är larviga. Ett intressant exempel som föder tankarna till hur viktigt det är med rätt organisationskultur och rätt värderingar. Till Wildfire och filmen

 

Läs mer

Frukostseminarium med Wildfire: Så blir värderingar levande i organisationen

Vi vet alla att värderingar och attityder i ett företag inte förändras över en natt. Människor tycker att det är obekvämt och hittar allsköns argument till varför gårdagens handlingar är rätt även i dagens ljus. Människor har helt enkelt svårt för att ändras snabbt.

Men genom samtal över tid, med människor som vi har förtroende för, så kan vi tänka oss att omvärdera våra val och se framtiden i ett annat ljus. All psykologisk forskning säger oss att lite tryck över tid ger bättre resultat på beteendeförändringen än försök till stor förändring på kort tid. Frågan är bara, hur företag kan ta steget efter årliga ”heldagskonferenser” och på ett smart sätt dra nytta av vad vi vet om attitydförändringar?

En metod som visat sig ha hög effektivitet är webb-dilemman som låter chefer och medarbetare diskutera när värderingar ställs på sin spets. Med begränsad resursåtgång gör den möjligt …

Läs mer

Vill du pröva terapi ?

Vi riktar oss till dig som står inför viktiga vägval i livet. Vi kombinerar psykodynamiskt terapi med modern coaching. Terapin för att förstå varför det blir som det blir och coachingen för att prova nya tillvägagångssätt .

Frågor /anmälan

Mail: Kerstin.Braathen@prospect.nu

08-6013031

 

Läs mer

Hur chefer blir aktiva ledare

Wildfire bjuder in till frukostseminarium – Stockholm, Göteborg & Malmö

Svart bälte i kritiska ledarsituationer

En seglivad myt är att aktivt ledarskap kommer naturligt för chefer som har grundtrygghet och självacceptans. Det är en av anledningarna till att man i många år skickat chefer på kurs i självkännedom. Men i ett uppskruvat arbetsklimat finns oftast inte tiden till att reflektera över hur dagliga ledarutmaningar ska tacklas. Dina chefer behöver konkreta färdigheter som snabbt får dem att agera i sitt dagliga arbete – de behöver svart bälte i kritiska ledarsituationer.

Psykolog Fredric Bohm berör flera relevanta aspekter kopplat till färdighetsträning och ledarutveckling.

Hur påverkar färdighetsträning medarbetare och chefer? Vilka praktiska utmaningar är viktigast resp vanligast? Vilka resultat kan du förvänta dig på kort och lång sikt? Hur kopplar du färdighetsträning till era värderingar och ledarbeteenden? Vilka chefer och eventuella talanger bör få färdighetsträning? Hur kopplar du ihop färdighetsträning med performence management …

Läs mer

EMCC halvdagskonferens på temat; Förena teori och praktik

Finns det forskning som stödjer coaching och mentorskap? Målsättningsteorin ligger till grund för många coach- och mentor samtal och hur mål formuleras i organisationer. Ett antal forskare har undersökt, ifrågasätta och utvecklat målsättningsteorin och användningen av SMARTa mål. Hur kan forskning och praktik arbeta tillsammans för att utveckla coaching och mentorskap? En vetenskaplig utvärdering av ett utvecklingsprogram i coachande ledarskap lär oss mer om vad som verkligen fungerar, och vad som krävs av chefer för att ta till sig ett modernt coachande ledarskap. Båda seminarierna är av värde för ditt yrkeskunnande som coach, mentor, chef eller HR-personal.

EMCC – European Mentoring and Coaching Council, Europas största branschorganisation för coacher och mentorer, anordnar en halvdagskonferens med temat ”Bridging the gap – hur förenar vi teori och praktik?”

För anmälan och mer information om seminarieledare och program, besök www.emcckonferens.se

Läs mer

Certifieringsutbildning EQ-i med Greatify och Dr Margareta Sjölund

Greatify AB har glädjen av att bjuda in till certifieringsutbildning i EQ-i i Stockholm i samarbete med Dr Margareta Sjölund 15-16 oktober 2013.

Margareta är Sveriges främsta expert på EQ-i, och har certifierat hundratals användare i hela världen. Nu ger hon exklusivt för oss en kurs i Sverige, där fokus är EQ-i 2.0 – en utökad produkt med stort användningsområde.

För mer information om EQ-i 2.0, gå till http://ei.mhs.com/EQi20.aspx Du kan ladda ned en EQ-i 2.0 exempelrapport här.

Detaljer om kursen finns på www.greatify.com

Läs mer

Modern ledning behövs inom byggbranchen

Agila metoder i byggbranschen Av Mattias Yllén  för  Svenskt Projektforum

Projektledning är idag ett högaktuellt ämne som diskuteras intensivt. Men det sätt som projekt inom byggbranschen styrs och leds har inte förändrats nämnvärt under de senaste decennierna. Däremot har byggmarknaden, antalet aktörer och hur projekten upphandlas idag, förändrats. Detta har… Läs mer på Projektforum

Läs mer

Ett strategiskt verktyg till årets verksamhetsplanering

Value Perform,är en BMP-Best Management Practice metod. Via information från er egen verksamhet ,skapas en 360°webbenkät, som efter bearbetning av ledningsgruppen ger en unik bild av verksamhetens styrkor och förbättringspotential. Med ett minimum av arbetsinsats,ca: en timme, och gemensam genomgång, har man en klarare bild av vad som behöver göras. Vi är certifierade för att göra metoden.

Läs mer