Företagskultur och ditt personliga varumärke

Vilket rykte har du som chef? Hur påverkar det ditt genomslag? Och, hur kan du på ett enkelt och kraftfullt sätt ta kontrollen över ditt personliga varumärke?

I vår mediala värld har det blivit viktigare än någonsin att man vårdar och utvecklar den personliga profil man har som chef. Inte minst för att chef är kulturbärare i företaget. Visst är det så att ” barn gör inte som man säger, utan som man gör..”

Omvärldsbevakning och Storytelling

Kolla över kommentarer på LinkedIn och andra sociala medier. Vad får du för bild? Vad finns det för historier om dig som chef på jobbet eller föregående jobb: Fråga de du litar på… Stämmer historierna med de värderingar du står för? Finns det inga historier ? Då är det kanske dags att fundera över sin synlighet.

Några konkreta tips

Vilket genomslag har du t.ex i möten. Hur många möten är man på …

Läs mer

Kulturen påverkar nya medarbetare på 60 sekunder

Ett fantastiskt socialt experiment från 1960. Klippet visar kulturens påverkan på en ovetande person som kommer in i en hiss med ett antal skådespelare. Gruppen skådespelare utför vissa handlingar som de ovetande personerna känner sig socialt manade att följa, trots att de är larviga. Ett intressant exempel som föder tankarna till hur viktigt det är med rätt organisationskultur och rätt värderingar. Till Wildfire och filmen

 

Läs mer