Vill du pröva terapi ?

Vi riktar oss till dig som står inför viktiga vägval i livet. Vi kombinerar psykodynamiskt terapi med modern coaching. Terapin för att förstå varför det blir som det blir och coachingen för att prova nya tillvägagångssätt .

Frågor /anmälan

Mail: Kerstin.Braathen@prospect.nu

08-6013031

 

Läs mer

Hur chefer blir aktiva ledare

Wildfire bjuder in till frukostseminarium – Stockholm, Göteborg & Malmö

Svart bälte i kritiska ledarsituationer

En seglivad myt är att aktivt ledarskap kommer naturligt för chefer som har grundtrygghet och självacceptans. Det är en av anledningarna till att man i många år skickat chefer på kurs i självkännedom. Men i ett uppskruvat arbetsklimat finns oftast inte tiden till att reflektera över hur dagliga ledarutmaningar ska tacklas. Dina chefer behöver konkreta färdigheter som snabbt får dem att agera i sitt dagliga arbete – de behöver svart bälte i kritiska ledarsituationer.

Psykolog Fredric Bohm berör flera relevanta aspekter kopplat till färdighetsträning och ledarutveckling.

Hur påverkar färdighetsträning medarbetare och chefer? Vilka praktiska utmaningar är viktigast resp vanligast? Vilka resultat kan du förvänta dig på kort och lång sikt? Hur kopplar du färdighetsträning till era värderingar och ledarbeteenden? Vilka chefer och eventuella talanger bör få färdighetsträning? Hur kopplar du ihop färdighetsträning med performence management …

Läs mer

EMCC halvdagskonferens på temat; Förena teori och praktik

Finns det forskning som stödjer coaching och mentorskap? Målsättningsteorin ligger till grund för många coach- och mentor samtal och hur mål formuleras i organisationer. Ett antal forskare har undersökt, ifrågasätta och utvecklat målsättningsteorin och användningen av SMARTa mål. Hur kan forskning och praktik arbeta tillsammans för att utveckla coaching och mentorskap? En vetenskaplig utvärdering av ett utvecklingsprogram i coachande ledarskap lär oss mer om vad som verkligen fungerar, och vad som krävs av chefer för att ta till sig ett modernt coachande ledarskap. Båda seminarierna är av värde för ditt yrkeskunnande som coach, mentor, chef eller HR-personal.

EMCC – European Mentoring and Coaching Council, Europas största branschorganisation för coacher och mentorer, anordnar en halvdagskonferens med temat ”Bridging the gap – hur förenar vi teori och praktik?”

För anmälan och mer information om seminarieledare och program, besök www.emcckonferens.se

Läs mer

Certifieringsutbildning EQ-i med Greatify och Dr Margareta Sjölund

Greatify AB har glädjen av att bjuda in till certifieringsutbildning i EQ-i i Stockholm i samarbete med Dr Margareta Sjölund 15-16 oktober 2013.

Margareta är Sveriges främsta expert på EQ-i, och har certifierat hundratals användare i hela världen. Nu ger hon exklusivt för oss en kurs i Sverige, där fokus är EQ-i 2.0 – en utökad produkt med stort användningsområde.

För mer information om EQ-i 2.0, gå till http://ei.mhs.com/EQi20.aspx Du kan ladda ned en EQ-i 2.0 exempelrapport här.

Detaljer om kursen finns på www.greatify.com

Läs mer