Coaching, strategi och personlighet

Braathen Prospect förenar företagsutveckling med ledningscoaching. Vi tränar, utbildar, coachar och inspirerar både team och individ.

Coaching

Med vår specialitet Business coaching sammankopplar vi verksamhetsstrategi med ledarutveckling.

Strategi

Av erfarenhet har vi lärt oss att snabbt och exakt ge företag och personer sätt att nå sina mål med förändring.

Personlighet

Med fokus på individen bygger vi relationer som stärker personlig utveckling på vägen framåt i livet och karriären.